Monday, May 11, 2009

پس دریغ از ما که بی کام از بهار


رادیو خاموشی، پس چرا خاموشی؟

Friday, March 20, 2009

نوروزنامه
عید است گالیا
قدحی پر ز جام کن


دانلود با کیفیت بالا از اینجا و کیفیت پایین از آنجا

Monday, March 16, 2009

ما پنج خموشیان که از یک پشتیم

تاخیر نا به جا، سزاوار نا سزا، اما اینک این شما و این پنجمین رادیو خاموشی؛ آوایی خوش و غریب چون رویا
اما نه این فقط که نوروزنامه ای هم در راه


دانلود با کیفیت بالا از اینجا و کیفیت پایین از آنجا

Saturday, February 21, 2009

یارُم میایه، دلدارُم میایه

به رغم بارندگی های موسمی و پراکندگی های دایمی: خاموشی در راه است

Tuesday, February 3, 2009

در این جا چار خاموشی ست
ماییم و شماییم و همه آن هاییم. هر با گذشت سه ربع روز از رادیو، ربع چهارم موعد خاموشی است و خواب. با قطعه ای بدوی از فروید که مست و لایعقل راهی میخانه می شود. رنگ زندگی، صدای زن که شادی آورده است امید سپید برای ما برای نخستین بار با سیاوش. رنگ زندگی تداوم می یابد تا شهزاده سبزه زار:کُنت باب مارلی. پس از آن علی کبیر پیوندگاه شعر و حقیقت را می خواند: برشت. نیما این بار با عقلی افسرده به گئورگ لوکاچ فکر می کند. معجزه دوم این رادیو یاشار محتشم است و نادر آقاخانی با شعرخوانی های سبزه وار خویش. ظهیرالدوله تونلی به تیائیس می زند به جای پرلاشز. در پایان مازیار می ماند و امید و خواب های پرشمار بی تعبیر از دیروز، از بیتلز


حجم فایل: 21.6 مگابایت
مدت برنامه: 75 دقیقه
برنامه چهارم رادیو خاموشی را می توانید از آنجا و اینجا دانلود کنید


Monday, January 5, 2009

سیّم ار خاموشی

این خاموشی ممتد به سیّم منزلگاه خویشتی خویش بیش از پیشش رسیده است. کافه ای سطح پایین برای مزخرف هایی که مازیار و نیما می گویند از کافه ها؛ بی باوری بدان . کوچه لری را به دروغ آهنگ عاشیق ها جا می زنند و بعد با تاسی به ژان کو به عرب دوستی می پردازند. زان پس باد ما را خواهد برد به ارض موعودی که والتر بنیامین نظریه نسبیت مسیحایی را عرضه می کند. در میانه این برنامه مردی تنها در آستانه فصبلی سرد ما را به نزد زنی تنها در آستانه فصلی سرد می برد. فصلی که با گذرانش جینگه جان به لاهیجان می خواهد رفتن. این بار ظهیر الدوله توپی است میان نسل. در پایان تقدیم و عناد و دلجویی پیش از کوپ آیلند بلوزحجم فایل: 22.5 مگابایت
مدت: 78 دقیقه
این برنامه را می توانید از آنجا و اینجا دانلود کنید

Thursday, January 1, 2009

غزه خاموش مباد
به سوگ غزه که تازه ترین گور آدمیت است، بخشی از رادیو خاموشی دویم بازانتشار داده می شده استشعر فلسطین را می توانید از اینجا و آنجا دانلود کنید