Sunday, November 30, 2008

خاموشی نخست
همیشه سر و صداهایی در کار بوده و خاموشی هایی هم. با غسل تعمید و نامگذاری یک نقطه از این خاموشی ها، نخستین خاموشی زاده شده است. طبیعتا از میان گنداب چرک و خون و نه از بین گنداب چرک و خون. در خاموشی اول علیرضا معجزه ای از رضا براهنی را به شما نشان می دهد و نیما با عقل افسرده خودش به سراغ اخلاق صغیر آدورنو می رود. سیاوش به شهرفرنگ می رود و در گورستانی از غلامحسین ساعدی پرس و جو می کند. امید با یوزپلنگانی که با نجدی دویده اند راه می رود و مازیار در ظهیرالدوله در پی خاطرات و رویاهای خود است.
این ها همه با موسیقی نواحی آفریقا، دایر استریت و ایران همراهند و البته ناگزیر از ملتی شفاهی با مشتی گپ و گفت و چرند و پرند و درنده


حجم فایل: 18.6 مگابایت
مدت: 1 ساعت و 22 دقیقه
همچنین می توانید این برنامه را از اینجا دانلود کنید