Thursday, January 1, 2009

غزه خاموش مباد
به سوگ غزه که تازه ترین گور آدمیت است، بخشی از رادیو خاموشی دویم بازانتشار داده می شده استشعر فلسطین را می توانید از اینجا و آنجا دانلود کنید

4 comments:

Anonymous said...

کتایون کیه آقا؟

گدا و فقير said...

فكر مي كنم منظور شاعر كتايون رياحي باشه .. ما كه به كتايون رياحي راي داديم.. مرگ بر يوزارسيف

آری said...

خاموشی سوم چی شد؟

مازيار said...

شعر خوندن اين دوستمون حرف نداره.فقط بين شعرها و حرف هاي خودتون كمي مكث بيشتري بكنيد شنونده بهتر فضاي فكريش رو منطبق مي كنه.
شعرها عالي انتخاب شدند.